Kareems fødselsoplevelse med Meyermetoden

Graviditet

karla_4

Mænds fødselsoplevelser går ofte usagte og uskrevne hen – hvilket er en stor fejl i min optik.

I modsætning til den fødende kvinde, der lidt flyder hen i tid og sted, oplever mænd gerne det hele meget skarpt og kontrastfuldt, med mange følelser og indtryk printet ind i deres bevidsthed. Der er oplevelsen af den elskedes lidelser, barnets velbefindende og den rolle man(d) selv har. Følelsen af at ønske at kunne gøre noget, gerne ville gøre noget og så måske slet ikke få plads til at gøre noget. Mandens oplevelse er en stor del af det narrativ, der opstår omkring et barns ankomst til verden og den start den nye familie får på livet sammen.

Det er derfor med rigtig stor glæde, at jeg har modtaget denne beretning, som Kareem har givet mig lov at dele med jer.

Marie og Kareem og jeg.. fødte lille Karla sammen sidste sommer.

Tag godt imod Kareems oplevelse.

(Originale tekst herunder og en dansk version til sidst, samt link til Maries fødselsberetning)

When we first arrived in the birth ward at Herlev Hospital, my wife was helped onto the bed and Heidi almost immediately started by pressing her thumb quite firmly into my wife’s lower forehead, right between her eyes. It took me a bit by surprise because it was not something I was expecting to see at any time during the birth.

In the early months of my wife’s pregnancy and before I had seen the birth preparation videos at Herlev Hospital, I generally had all the Hollywood movie cliches in my mind of what to expect at a hospital birth. So this technique definitely looked quite unorthodox to me. And even after being educated a bit about what to expect at the birth, I felt somewhat better prepared, but I still had no idea what to expect having the supportive role during this somewhat daunting but very exciting event.

During each contraction Heidi then worked her way down from my wife’s head to her arms, then to her hands, then to her thighs, legs and feet, applying pressure by pressing or squeezing while alternating from one side of her body to the other. And at one point my wife was asked to wiggle either her right or left toe. Heidi continued this unexpected process a couple of times before she asked for my attention and to follow this technique as I would be asked to continue this process

myself.

At first, I thought there would be a series of different things that I should do throughout the whole birth process. But it turned out that that one technique would be the only one that I should use from beginning to end. It was the one tool that I had throughout the whole process and it felt great that I not only had a supportive role, but also a very assistive role throughout.

It really was a surprise but also a great relief that the technique worked so effectively and efficiently at almost every stage of the birth. It also felt like we were in control pretty much all the way about how to soften the intensity of the contractions. Performing the technique also allowed us both to feel very calm and present throughout the process. There was never really a point where my wife had drifted off or was overwhelmed by the contractions.

I was extremely impressed by how important this technique became for both my wife and I during the birth. The technique itself played an integral role in our personal experience of the birth.

karla_1

Da vi først ankom til fødselsafdelingen på Herlev Hospital, blev min kone hjulpet op på sengen og Heidi startede æsten øjeblikkeligt med at trykke tommelfingeren hårdt ned i min kones lavere pande, lige mellem øjnene.

Det tog mig lidt som en overraskelse, fordi det ikke var noget, jeg forventede at se på noget tidspunkt under fødslen.  

I de første måneder af min kones graviditet og før jeg havde set fødselsforberedelsesvideoer på Herlev Hospital, havde jeg jeg generelt alle de Hollywood-film klicheer i mit sind om, hvad man skal forvente af en hospitalfødsel. Så denne teknik virkede helt uortodoks for mig. Og selv efter at være blevet uddannet lidt om hvad der venter på fødslen, følte jeg mig noget bedre forberedt, men jeg havde stadig ingen idé om, hvad det betyder at have den støttende rolle under denne lidt skræmmende, men meget spændende begivenhed.  

Under hver sammentrækning derefter arbejdede Heidi sin vej ned fra min kones hoved til armene, derefter til hendes hænder, derefter til hendes lår, ben og fødder, lagde pres ved at trykke på eller klemme, skiftevis fra den ene side af hendes krop til den anden. Og på et tidspunkt blev min kone bedt om at vrikke enten hendes højre eller venstre tå.

Heidi fortsatte denne uventede proces et par gange før hun bad om min opmærksomhed og at følge denne teknik, som jeg ville blive bedt om at fortsætte selv.

Først, havde jeg troede, at der ville være en række forskellige ting, som jeg skal gøre igennem hele fødselprocessen. Men det viste sig, at den teknik ville være den eneste, jeg brugte fra start til slut. Den var det ene værktøj, som jeg havde i hele processen, og det føltes stort, at jeg ikke kun havde en støttende rolle, men også en meget lindrende rolle i hele fødslen.  

Det var virkelig en overraskelse, men også en stor lettelse, at teknikken fungerede så effektivt på æsten alle trin i fødslen. Det fik os også til at føle at vi var i kontrol stort set hele vejen igennem, overfor hvordan man blødgøre intensiteten af veerne.

Det at bruge teknikken tillod os begge at føle os trygge og til stede under hele processen. Der var aldrig rigtig et punkt, hvor min kone var drevet ud eller blev overvældet af veerne.

Jeg var meget imponeret over, hvor vigtig denne teknik blev for både min kone og jeg under fødslen. Teknikken selv spillede en væsentlig rolle i vores personlige oplevelse af fødslen.

Tak til Kareem for at dele denne oplevelse med os.

<3

Her kan I læse Maries fødselsberetning.

FØLG MIG PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM & BLOGLOVIN’

The post Kareems fødselsoplevelse med Meyermetoden appeared first on MEYERMOR.