om Meyermetoden

At give liv er på en og samme tid det mest naturlige og det mest fremmedgørende, vi ved. Meyermetoden handler om at forstå fødslens natur, give mestringen tilbage til kvinden og uddanne partneren til fødselshjælper. Det er MEYERMETODENs mission: at styrke kommende forældre gennem viden, forståelse og samhørighed. Fordi det skaber de bedste betingelser for det nye liv, der sættes i verden. Det er nemlig ikke kun et barn, der fødes, men også en mor og en far og en hel familie.

 

STYRKET: FØR, UNDER OG EFTER

 

Kulturelt ser vi fødslen som en oplevelse, der er ekstremt smertebetonet og angstprovokerende, men jeg har gennem mit arbejde erfaret, at det ikke behøver at være sådan. I kan tage kontrol over graviditeten og fødslen, og Meyermetoden er et værktøj til netop det. Jeg ønsker at vække jeres intuitive fornemmelse og instinkter, som sammen med en konkret værktøjskasse kan give jer følelsen af at være tilstede og i kontrol under forløbet. Fødslen skal ikke fremmedgøres, som den ofte bliver gjort. Den er noget af det mest naturlige i verden, og vi har meget mere indflydelse på den, end de fleste tror. Det er muligt at imødegå fødslen med en positiv forventning om, at det kan blive en god og styrkende oplevelse, lige meget hvilken fødsel I ender med at få. Den gode fødsel ligger nemlig i følelsen af, at vi gjorde vores bedste og tog de rigtige valg under de givne omstændigheder. Ingen graviditet og fødsel er den samme, men fælles for alle er, at smertevidenskab og indsigt har en afgørende indflydelse på samarbejdet med og fortolkningen af kroppens sanseindtryk. Fødsel i fokus er videnskaben bag Meyermetoden. Forståelsen af, hvorfor metoden virker, og hvordan man kan bruge den viden både før, under og efter fødslen. På den måde er metoden mere end bare én teknik, men en komplet tilgang som kan gavne alle gravide – par som solomødre – til både den naturlige og medicinske fødsel, og såvel kejsersnit.

Min inspiration til at udvikle Meyermetoden er baseret på flere års observationer, teori og praktisk erfaring. I begyndelsen kom det af mit eget behov for at kunne hjælpe de fødende kvinder, når fødslen stak af med dem. Jeg startede intuitivt med at trykke kvinden ned i mestring og udforskede afledningsstrategier med både psykologisk og fysiologisk blokering af smertesignaler. Til sidst opstod der en konkret teknik. Den blev mit bedste værktøj, som sidenhen har udviklet sig og nu er mit professionelle hjertebarn. 

 

 

 

Hvad er Meyermetoden?

 • En serie af dybe dobbelttryk som fødselsforberedelse og til mestring af smerte
 • Fokuspunkter som trykkes i et mønster under veer til afspænding og smertelindring
 • Mobilisering af det parasympatiske nervesystem som fremmer fødselshormoner
 • Afledning og blokering af smertesignaler ved ”Gate Control” mekanismen
 • En timer af veerne der øger følelsen af kontrol
 • En bodyscan der virker groundende
 • Et mentalt og fysisk samarbejde  

Sådan bruges Meyermetoden

Meyermetoden er meget mere end fødselsforberedelse. Det er en metode der styrker jer FØR, UNDER OG EFTER

En universel tilgang

Meyermetoden bygger på teknikker, som kan bruges under graviditeten, fødslen og efterfølgende, når I begynder på livet som familie. Meyermetoden som fødselsforberedelse klæder jer på til en fælles oplevelse, hvor I er i følelsesmæssig og fysisk kontrol. Men den er i lige så høj grad en filosofi om, hvordan I mestrer livet som familie.

Redskaber for partneren

Jeres roller bliver meget tydeligt fordelt, og partneren får en aha oplevelse over, hvor stor en forskel det er muligt at have på både smerteoplevelse og fremgang. Fødselsforståelsen er medvirkende til, at partneren kan læse fødslen og føler sig hjemme på fødestuen og i samspillet med jordemoderen. Med Meyermetoden indlæres en genvej til afspænding og mestring, og den fungerer både som en fysisk bodyscan til grounding, men også som en timer af veer og afleder af smertesignaler.
Meyertrykkene er mest effektive til smertelindring i teknikkens fulde form (som er liggende). Men kan også sagtens benyttes i enkelte dele, både når den fødende er stående, gående, siddende, liggende på siden eller opholder sig i badekar.

.

Samarbejde

Meyermetoden bygger på et samarbejde imellem den fødende, fødslen og omgivelserne. Hvis du er solo-mor eller din partner ikke ønsker en aktiv rolle, kan du også sagtens få gavn af Meyermetodens fødselsforståelse og teknikker. Du vil lære, hvordan du kan implementere et godt samarbejde, med elementer fra Meyermetoden, med din veninde, mor, Doula og jordemoder -og ikke mindst med dig selv. 

Afspænding og mestring

Meyermetoden er fødselsforberedelse, der viser vejen til den gode fødsel, om den er naturlig, medicinsk, kompliceret eller ved kejsersnit. Med Meyermetoden vil I opleve at kunne mestre fødslens udfordringer og være omstillingsparate ved behov for medicinske tiltag. I vil kunne skelne den normale fødsel fra den komplicerede og vide, hvornår I skal bruge den naturlige og den medicinske værktøjskasse. Nøglen til Den gode fødsel ligger i, at I gjorde jeres bedste, traf de rigtige valg og kom styrket ud på den anden side sammen <3

Hvordan virker Meyermetoden?

I 2018 blev min bog ”Meyermetoden – den naturlige epidural” udgivet, og som titlen antyder, har teknikkerne i Meyermetoden en meget smertelindrende effekt. Det er mine fødende selv, der gav teknikken tilnavnet ”Den naturlige Epidural” fordi de oplevede, at den markant ændrede deres smerteoplevelse, når jeg gik ind i deres smerte og hentede dem ned i kroppen eller ned i det, jeg kalder mestring, med teknikkens insisterende afspænding og afledende fokus. Teknikken kan afhjælpe eller udskyde behovet for en Epidural, som er medicinsk smertestillende og gives til fødende gennem et lille kateter i ryggen mellem to ryghvirvler. Denne form for smertelindring benyttes ved rigtig mange fødsler, hvor smerten bliver for intens for den fødende, men jeg har nu set så mange beviser på, at det ofte kan undgås. Når kvinden ved Meyermetoden finder ind i et godt samarbejde med veerne. Dog er det vigtigt at understrege at en Epiduralen er et udmærket medicinsk værktøj til komplicerede fødsler, som vi også gennemgår den gode anvendelse af i mine kurser. Meyermetoden øger følelsen af kontrol og afhjælper, at kvinden ryger ud af det, jeg kalder smertestigen – hvor manglende mestring, gør at veerne bygger ovenpå hinanden og derfor bliver unødvendigt smertefulde.

 

Fødselsoplevelsen

Teknikker, der fremmer et naturligt flow

Fundamentet for Meyermetoden er først og fremmest VIDEN! I  bliver grundigt sat ind i, hvordan en fødsel forløber, og hvordan I hver især som den fødende og partneren har vigtige roller at udfylde, som er afgørende for den grundliggende tryghed. I skal kunne læse jeres egen fødsel og være tryg ved jordemoderens rolle og barnets ressoucer. – det gør det nemmere at koncentrere jer om jeres egne roller, nemlig at mestre fødslens udfordring. Selve de praktiske teknikker i Meyermetoden virker ved at have indflydelse på Sansesystemet, Centralnervesystemet og derigennem hormonsystemet. Disse er vigtige at holde i balance for at skabe og opnå et naturligt flow under fødslen, som smertelindrer og fremmer fødslens fremgang.

Centralnervesystemet koblet til hjernen, rygmarven og rygmarvsnerverne og modtager signaler fra vores sanser. Meyermetoden bruger Gate Control Theory, som er den afledende/stimulerende effekt af Meyertryk, som kan “lukke porten” for smertesignaler fra de smalle nervebaner ved at stimulere de brede nervebaner. Sammen med den bio-psyko-sociale smertemodel tages der højde for, at smerteoplevelsen påvirkes af både krop, psyke og miljø, og der laves strategier til hvert ben i smertemodellen, ved at klæde kvinden på til egen mestring og partneren klædes på til at kunne aflæse kvindens behov, kunne supportere hende og iværksætte den nødvendige hjælp fra jordemoderen.

Hormonsystemet styres af nervesystemets ro/hvile funktion, det der hedder parasympatisk aktivitet, som Meyermetoden kan aktivere på bare et minut med den særlige trykserie. I det parasympatiske nervesystem kan Hormonsystemet fremme oxytocinproduktionen og kroppens endorfiner, som både smertelindrer og hjælper kvinden til mindre fødselsmodstand og bedre fødselsflow.

Det perifere nervesystem er alle de nerver, der findes uden for hjernen og udgør forbindelsen mellem centralnervesystemet og resten af kroppen. En del af det perifere nervesystem er det autonome nervesystem, der igen kan inddeles i det sympatiske og parasympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem gør kroppen klar til pressede og stressende situationer, mens det parasympatiske skaber ro og fred igen og dermed bringer balance i kroppen. Under fødslen kan det sympatiske nervesystem overtage, så kroppen er i konstant stressmode, og derfor påvirker vi det perifere nervesystem gennem fokuseret vejrtrækning og mental afspænding ved hypnosebaseret guiding. Ved mobilisering af parasympatisk aktivitet opstår den optimale tilstand for hormonudskillelse, som er vigtig for at opnå en fair fødselsoplevelse.

 

 

 

MEYERMIND er mit ord for den tilstand den fødende når i, når nervesystemet er i ro

Samarbejde og afspænding

 Jo bedre vi samarbejder med fødslen, jo større er chancen for, at fødslen arbejder for os. En afspændt livmoder bliver iltet og udskiller affaldsstoffer, og dermed udsender den ikke træthedssignaler, som giver smerter. Desuden tillader en afspændt livmoder barnet at trænge bedre ned og fremmer fremgangen i fødslen.

Som fødende kan du være bange for kontroltab, og måske fokuserer du for meget på at tage styring i fødslen. Meyermetoden viser jer, hvordan I kan tage ejerskab og fælleskab, så du som fødende kan give slip på den ydre kontrol og opnå den store indre kontrol og tillid, som det kræver at give sig hen til det intense fødearbejde. 

Det handler om at kunne håndtere de scenarier, som kan opstå under en fødsel og gå til dem med vished om, at der er styr på det. Vi arbejder meget med tillid til kroppen og processen, og ikke mindst tillid imellem jer som det fødende par. Oftest får partnere en oplevelse af, at de har haft en afgørende indflydelse på fødselsoplevelsen og nærmest været med til at bære kvinden gennem noget af fødselsarbejdet – og det styrker særligt det begyndende familieliv.

FAQ

Svar på de mest hyppige spørgsmål om Meyermetoden

Hvad er" Meyermetoden" helt kort beskrevet?

Meyermetoden er en teknik til at mestre veer og lindre smerte. Metoden indeholder:

 • En akupressur-serie af smertelindrende fokuspunkter som udføres under veer
 • En teknik til mobilisering af det parasympatiske nervesystem
 • En genvej til afspænding og vemestring
 • En timer af veerne
 • En bodyscan der virker groundende
 • En beviselig afledning og blokering af smertesignaler ved ”Gate Control Theory”
Hvad er "Meyermind"?

Meyermind er en dybt fokuseret, meditativ, afspændt tilstand, hvor du er uden for tid og sted og ikke registere alt, hvad der sker omkring dig. Du nærmer dig tilstanden, når du:

 • Fjerner den indre kritiske stemme og skubber den væk, når du mærker du begynder at analysere, begrunde og sætte spørgsmålstegn
 • Accepterer det, der sker
 • Siger ja til fødslen
 • Afspænder i skuldre og ansigt og har fokus på din vejrtrækning
 • Har øjnene åbne eller lukkede, mens du befinder dig i en tilstand, hvor du ikke rigtig er til at komme i kontakt med – selvom du godt ved hvad der sker omkring dig og kan reagere på andres guiding. 

 

Hvad går smerteteorien ”Gate Control Theory” ud på?

Helt kort forklaret sætter teorien fokus på, hvordan nervefibre opfører sig. I rygmarven leder de informationer op til hjernen om påvirkning som vibration, tryk og berøring af huden. Nervefibrene kan koble sig til de samme neuroner, som sender smertesignaler til hjernen, og det viser sig, at tryk eller berøring af huden kan give en oplevelse af lindring og færre smerter ved at “lukke porten” for smertesignaler fra de smalle nervebaner ved at stimulere de brede nervebaner. I Gate Control Theory er hjernen knyttet til et aktivt system, der filtrerer, udvælger og modulerer de input, der bliver sendt fra sansecellerne ind til centralnervesystemet, og det kan altså stimuleres.

Hvad går "den bio-psyko-sociale smerteteori" ud på?

Denne smerteteori tager højde for krop, sind og psyke og forstår smerte som en kompleks og individuel oplevelse, der dannes af vores hjerne ud fra erfaringer, følelser og overbevisninger. Teorien forklarer, hvorfor vi som mennesker har forskellige smerteoplevelser ved den præcis samme stimulus, og at vi netop reagerer forskelligt, fordi oplevelsen ikke er den samme.

Hvad betyder ”parasympatisk”?

En del af det perifere nervesystem er det autonome nervesystem, som kan inddeles i det sympatiske og parasympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem gør kroppen klar til pressede og stressende situationer, mens det parasympatiske skaber ro og fred igen og dermed bringer balance i kroppen. Det parasympatiske system styrkes gennem vejrtrækningsøvelser og afspænding.

Hvad er en "partneraftale"?

Fundamentet for jeres samarbejde ligger i, at I arbejder fra et fælles udgangspunkt. Derfor kan det være en fordel at lave en lille hensigtserklæring, som vi kalder Partneraftalen. For at partneren kan yde sin emotionelle og fysiske støtte og være en aktiv medspiller hele vejen igennem, er det vigtigt at partneren kan læse kvindens signaler og forstå, hvad der virker og ikke virker. 

Hvad betyder "safehouse"?

Safehouse er et trygt rum i både fysisk og psykisk forstand, du som partner til den fødende kvinde skal forsøge at skabe. Dette metafysiske rum, er et sted, hvor den fødende kvinde kan træde ind i og finde ro til sit fødearbejde. Måske er det hjemme i stuen foran Netflix, og senere i forløbet på badeværelset, eller i en hule i soveværelset. 

Hvad betyder "vandafgang"?

Inde i livmoderen er barnet omgivet af vand og fosterhinder. Fødslen kan gå i gang ved, at der går hul på disse hinder. Du vil ikke være i tvivl, hvis vandet strømmer ud. Men det er også naturligt at komme i tvivl om, hvorvidt du har vandafgang eller urineret. 

Hvad er "smertestigen"?

Når veen er overstået skal kroppen nulstilles, for at næste ve ikke bliver falsk høj i smerteoplevelsen. Du kan hjælpe din krop med at forblive på et acceptabelt smerte-og/eller arbejdesniveau, men du kan også optrappe det. Du har måske hørt kvinder fortælle, at deres veer “stak af med dem”, at de havde vestom og slet ikke havde pauser mellem veererne. Det kan være usundt for både mor og barnet og behandles med ve-hæmmende medicin. 

Hvad er "meyermentra"?

Alt hvad der kan gå i sig selv – skal gå i sig selv. Alt hvad der kan ignoreres – skal ignoreres. Jo mere man kan se på dig, at du har ondt, jo mere ondt får du. Hver ve – er en ve tættere målet.

Hvad er ”bodyscan”?

Bodyscan er en metode til at blive bevidst om det, der sker i kroppen. Du lærer at observere og arbejde med din krops signaler og acceptere dem, så du arbejder med kroppen og ikke imod den.

Hvad ligger der i begrebet ”grounding”?

Grounding kan umiddelbart oversættes til ”jordforbindelse” og handler om at skabe fysisk og psykisk forankring, så der opstår ro og nærvær i din bevidsthed. Det handler også om at føle kroppen og blive i følelserne sammen med den, så oplevelser – f.eks. af smerte – ikke forstørres og forværres af tankemylder.

Hvad dækker ”hormonflow” over?

Fødslen er betinget af forskellige hormoner, som får processen til at glide fremad og følge den naturlige mekanisme. Oxytocin er vores et lykke- og kærlighedshormon, som skal være tilstede under fødslen – det sørger nemlig for veerne. Hormonet hæver smertegrænsen, sænker puls og blodtryk samt styrker sårheling. Det kan måske virke modsætningsfyldt, at det er et lykkehormon og samtidig betingelsen for veer, men det er netop ikke meningen, at veer skal være smertefulde og angstprovokerende. Endorfin er også en form for lykkestof og kan virke smertestillende samt lokalt bedøvende. Det er derfor også et vigtigt stof under fødslen, som helst skal bakkes op af stressreducering og grounding. Adrenalin er et alarmstof, som sættes i gang af stress og det sympatiske nervesystem, og så hæmmer det dannelsen af oxytocin. Derfor er det vigtigt at være så meget som muligt i en tilstand af ro og nærvær under fødslen, så veerne kan være gode og regelmæssige. Hormonflow i fødslen dækker altså over at få sat skub i de fødselsfremmende hormoner og stoppe de fødselshæmmende.

Hvad betyder "nulstilling"?

Den rolige dybe vejrtrækning og afslappede krop fører til en naturlig nulstilling imellem veer. Fokuseret vejrtrækningsteknik kan fremhjælpe en tidligere og mere kontrolleret afspænding og dermed nulstille hurtigere, give bedre pauser og hindre at ve-arbejdet går op af smertestigen.  

Hvad betyder "overgangsfase"?

Barnet bevæger sig nedad i bækkenet, idet livmodermunden er næsten eller helt åben. Veerne begynder at blive kraftigere og længere, og der kan derfor også så længere imellem pauser. Barnet vil begynde at trykke mere og mere på endetarmen, og trangen til at presse vil blive større.  

Hvad er "moderkagen"?

Moderkagen er et midlertidigt organ, som er ansvarlig for at sende næring og ilt til din baby. Samtidig sørger den for at fjerne affaldsprodukterne igen.  

"TAG FØLELSEN HJEM, SÅ KOMMER FØDSLEN MED"

“Jo mere man kan se på dig, at du har ondt, jo mere ondt får du”

“Alt hvad der kan ignoreres, skal ignoreres”

“Kvinden skal kunne give slip på den ydre kontrol for at opnå indre kontrol”

“Fødslen er en energi, der skal i synergi"