HEIDI MEYER VALLENTIN

VEJEN HERTIL

Heidi Meyer Vallentin:  Siden min første fødsel i 2002 har jeg uddannet mig inden for fødselspraktik og psykologien bag graviditet, fødsels- og barselsforløb. Jeg har selv født 3 børn og taget imod flere hundrede i min tid som jordemoder på Herlev, Hvidovre og Rigshospitalet samt ved hjemmefødsler og på privatklinikken Storkereden. Min første fødsel var meget traumatisk og efterlod mig på kanten af en efterfødselsreaktion. Det var en ekstremt smertefuld oplevelse, og det kom meget bag på mig, hvor dårligt forberedt jeg egentlig var. Jeg havde forladt mig på min tiltro til min høje smertetærskel, og konceptet ’fødsel’ var ikke noget, der skræmte mig, tværtimod tænkte jeg, at jeg skulle vise, hvordan man gjorde det godt og selvfølgelig helt økologisk for barnets skyld. Jeg blev desværre klogere på den hårde måde og stod bagefter tilbage med en følelse af, at være blevet kørt over. Det blev meget tydeligt, at det her kunne gøres bedre. -Ikke kun hvordan fagfolkene omkring mig ikke formåede at nå mig, men også at jeg selv havde en stor aktie i min dårlige oplevelse. En gnist blev tændt, og siden dengang har min verden centreret sig om at forberede fødende, hele fødselstraumer og forløse fødselsmod baseret på mestringsstrategier, indsigt og handlekraft.

 

Heidi Meyer Vallentin

Hele mit liv har jeg haft en udtalt evne til at sanse, analysere og se sammenhænge på et dybere plan. Jeg var den ældste i en søskendeflok. En eftertænksom, moden og lidt genert pige som voksede op på skovfogedgårde i henholdsvis Hareskoven og Sorø med mange dyr omkring os. 

Jeg husker, at jeg som helt lille blev opmærksom på, at jeg kunne aflæse dyr og røre dem på en måde, så de gav sig hen. Dette gav mig følelsen af, at jeg en dag ville arbejde med mine hænder. 

Den kropslige forståelse holdt ved op igennem årene, men min meget matematiske hjerne, en fascination af akuthed og en stor rejselyst trak mig mod flyvebranchen. Som 25-årig blev jeg mor for første gang og samtidig groede et bankende jordemoderhjerte og lysten til at udforske fødsler og forældreskabets psykologi og udvikling.

Jeg har barslet med mit første barn i Caribien og født mit andet barn i Asien, hvor jeg stiftede bekendtskab med forskellige fødselskulture. I den forbindelse arbejdede jeg også som amme og babyrådgiver på en international jordemoderklinik I Hong Kong. I mange år var det mit arbejde som babyhvisker, der var i fokus, indtil jeg tog uddannelsen til jordemoder og fandt ud af, at jeg også har en veldudviklet sans for fødsler.

Jeg begyndte allerede i 2009 at trykke mine fødende ned i mestring, med det jeg i dag kalder Meyertryk. Trykkene blev hurtigt mit bedste værktøj til at hjælpe kvinder, når fødslen stak af med dem, og det varede ikke længe, før jeg fandt ud af, at serien af tryk kunne hjælpe kvinder i alle faser i fødslen. Og at videnskaben kunne bredes ud til en hel fødselsforberedelse, som jeg i dag kalder fødsel i fokus med Meyermetoden.

Sidenhen fødte jeg mit tredje barn ved en skøn hjemmefødsel i 2014. Her mærkede jeg, hvor styrkende en fødsel i fuld tillid og fantastisk samarbejde kan være. Fødslen gav mig ikke bare min datter, men også min fulde kraft til at stå stærkt i mig selv og mit forældreskab. 

Det er den fødselsempowerment, jeg i dag ønsker at give videre til alle mine skønne klienter -kvinder som mænd! -for fødslens empowermentpotentiale er jeres begge at vokse af <3

[instagram-feed]

Meyermetoden
– den naturlige epidural

Heidi Meyer Vallentin’s bog ”Meyermetoden – den naturlige epidural” er en fødselsforberedende brugsbog for kommende forældre baseret på Meyermetodens teknikker og fødselsforståelse. Den henvender sig især til de forældre, der gerne vil tage fælles ejerskab over deres barns fødsel bl.a. ved brug af Meyermetodens vemestringsprincipper, såsom smerteafledende Meyertryk, vejrtrækningsprincipper til afspænding og nulstilling imellem veer og en forståelse af begrebet Meyermind, som hjælper kvinden til en tryg fødselsoplevelse. Bogen er en nytænkende fødselsforberedende bog, hvor læseren udover at få en overskuelig indsigt i fødslens mange faser, information om smertelindring generelt, og hvad man kan forvente ved en fødsel, også bliver klædt på med meget konkrete og brugbare værktøjer, som man kan bruge inden og under selve fødslen. Meyermetoden er i høj grad et partnerværktøj og har til hensigt at klæde forældrene på til at kunne samarbejde optimalt på dagen. Den er baseret på et tæt samarbejde mellem de kommende forældre, hvor partneren tager ansvar udadtil, så kvinden kan holde kontrollen indadtil-  for det er her nøglen til en god fødsels og -smerteoplevelse ligger. Bogen er bygget op, så læserne først får en baggrundsviden på plads, inden brugen af de konkrete redskaber. Undervejs er der cases, som underbygger de forskellige emner, og som gør bogen let at gå til.

Bogen kan købes hos Meyermetoden eller hos din nærmeste boghandler.