Fødsel

At sætte liv i verden er for de fleste af os en af tilværelsens ultimative oplevelser. Derfor har mange af os også urealistiske forventninger om den “perfekte” fødsel. Med Meyermetodens teknikker lærer I at arbejde med fødslen og med at få ejerskab over forløbet. For dem, der gerne vil have ekstra opbakning under den store oplevelse, kan jeg være med ved fødslen. Hvis oplevelsen på egen hånd viste sig at være en tand for overvældende, taler jeg gerne forløbet igennem med jer efterfølgende, så vi sammen kan få bearbejdet fødslen og skabe et godt udgangspunkt for babys ankomst til verden.

Fødsel sb., fødslen, fødsler, fødslerne;
“At bringe til verden”

Find den hjælp I har brug for under fødslen

Mit motto er, at jeg kan fødselsforberede jer, så I ikke behøver føde med mig, men når det så er sagt -så elsker jeg at have en finger med i spillet og få lov at følge jer til dørs.

KONSULTATIONER

Telefon sparring

Vejledning, omsorg og rådgivning i terminsperioden og fødslens opstart.

Heidi kan hjælpe jer med at blive venner med veerne og finde tryghed i tiden hjemme.

Jordemoderfaglige vurdering af fødslens trivsel gennem jeres oplevelse, Samt vurdering af hvornår I skal på fødegangen.

Instruktion i smertelindrende tiltag med guidning af

 • Fokus
 • Vejrtrækning
 • Afspænding
 • Rådgivning om naturlige og medicinske smertelindringsmuligheder.

450dkk

 

 

Send sms til Heidi på 26740201 og anmod om opkald

 

Fødselsmodning

Meyermetodens tilgang til fødselsmodning har fokus på balancering af hormonel, psykisk eller fysisk modstand i fødekroppen, samt parrets fælles parathed til den kommende fødselsudfordring og livet efter med en lille ny.

Fødselsforberedende samtale:

 • Introduktion til Meyermetoden
 • Afspænding ved Meyermetoden
 • Work (that baby) out Session
 • Spinning babies
 • Rebozo-massage
 • Tilbud om modningsakupunktur
 • Eventuel hindeløsning. OBS Hindeløsning tilbydes først efter termin. Ønsker du blot hindeløsning kan du booke den som en 45 min jordemoderkonsultation.

 

2 timer

2000dkk

 

Sessionen foregår på Meyerklinikken eller hjemme mod tillæg som bookes i tillægsydelse

 

Book nu

 

FORLØB

Før og Efter forløb

Meyermetoden er fødselsforberedelsen, der forbereder jer, så I kan føde med hvem som helst, hvor som helst. 

I bliver klædt på til at stå stærkt som team i fødslen og I forstår, hvordan I hjælper jeres jordemoder med at hjælpe jer, så I kan få en tryg oplevelse med alle de gode jordemødre, der er derude.

Før og Efter forløbet her klæder jer grundigt på med terapeutisk fødselsforberedelse, der kan indeholde triggerafklaring, traumerelease, regulering af nervesystemet, viden, forståelse og empowerment til at stå stærkt som fødende og stærkt som fødselspartner.

Vi uddanner jer til at forstå den ukomplicerede fødsel og vi har gennemarbejdet scenarier fra den komplicerede fødsel, så I kan navigere trygt igennem den fødsel I får. Sessioner kan også bruges til fødselsmodning, latensfasebesøg i hjemmet eller på hospitalet og opsamling på den anden side.

Eksempel på forløb: 3 x1 times Graviditetkonsultationer, 3 x 2 timers Fødselsforberedelse, 1 x 1T Amme og Babyforberedelse, 1 x 2 timers Fødselsmodning, Fri Telefonrådgivning i terminsperioden, Fuldt Fødselsforløb og 2 x 2 timers Efterfødselsbesøg med amning, babytrivsel og efterfødselssamtale.

10 sessioner af minimum 2 timers varighed inklusiv to hjemme/hospitalsbesøg i KBH

14.500dkk

Forløbet bookes som klippekort

 

Book nu

 

Før, (Under) og Efter - Standby forløb

Forløb med jordemoder Heidi på Stand by aftale, hvor I får hele pakken til en lavere pris, da Heidi ikke rydder kalenderen i hele jeres terminsperiode og dermed kan have længere tilkaldetid. Denne pakke indebærer også en risiko for, at Heidi ikke kan deltage ved selve fødslen, hvorved I så får en del af pakkens pris refunderet, men stadig får glæde af hele omsorgsfoløbet og den tætte kontakt i termins perioden og efter fødslen.

Meyermetoden er fødselsforberedelsen, der forbereder jer, så I kan føde med hvem som helst, hvor som helst. 

Kontinuitet og kendthed er to stærke faktorer for en tryg fødsel, så hvis I tidligere har oplevet store traumer eller svigt er det helt okay at have brug for en garanti for  hvem du skal føde med og så skal I vælge et bekræftet forløb i stedet. På Standby forløbet her vil jeg lære din partner, det jeg kan og via forskellige strategier sørge for, at I kan klæde jordemoderen på til at hjælpe jer, som om hun kendte jer. 

I kommer til at stå stærkt som et team i fødslen, så I kan få en tryg oplevelse med alle de gode jordemødre, der er derude.

Før og Efter forløbet her klæder jer grundigt på med terapeutisk fødselsforberedelse, der kan indeholde triggerafklaring, traumerelease, regulering af nervesystemet, viden, forståelse og empowerment til at stå stærkt som fødende og stærkt som fødselspartner.

Vi uddanner jer til at forstå den ukomplicerede fødsel og vi har gennemarbejdet scenarier fra den komplicerede fødsel, så I kan navigere trygt igennem den fødsel I får. Sessioner kan også bruges til fødselsmodning, latensfasebesøg i hjemmet eller på hospitalet og opsamling på den anden side.

Eksempel på forløb inklusiv fødsel:

3 x 1 times Graviditetkonsultationer, 4 x 2 timers Fødselsforberedelse, 1 x 3 timers Amme og Babyforberedelseswebinar, 1 x 2 timers Fødselsmodning, Fri Telefonrådgivning i terminsperioden, Fuldt Fødselsforløb og 2 x 2 timers Efterfødselsbesøg med amning, babytrivsel og efterfødselssamtale.

Uden Fødsel:

kan I få ialt op til 12 sessioner af minimum 2 timers varighed inklusiv tre hjemme/hospitalsbesøg i KBH. Sessionerne kan konverteres til forældresparring i spædbarnsperioden.

 

Pris 30.000 kr for hele pakken (normal pris for bekræftet forløb 40.000 kr)

10.000 kr refunderes, hvis Heidi er forhindret i at deltage ved selve fødslen.

 

30.000dkk

 

Book nu

 

Før, Under og Efter - Bekræftet Fødselsforløb

 

Det fulde forløb indebærer et terapeutisk forarbejde med grundig fødselsforberedelse, vejledning, omsorg og modning omkring termin og fødsel, og op til to barselsessioner med ammehjælp, babytrivsel og efterfødselssamtale. 

Jeg står klar til fødsel i terminsperioden, to uger før og to uger efter terminsdato med en times varsel og er til rådighed for hele jeres fødsel, både i hjemmet og på hospitalet efter behov. I terminsperioden har I fri adgang til telefon og sms støtte til beslutninger og trivselsspørgsmål.

Forløbet starter ofte først rigtigt op efter misdannelsesscanningen, men indledende samtale kan lægges så tidligt, som I har brug for og indgå i pakken. 

Et fuldt forløb koster 40.000kr som en samlet pakke for alt omsorg før, under og efter. Forløbet kan afbrydes frem til uge 36, hvor der istedet kan betales enkeltvis for de anvendte sessioner.

Hvis der planlægges kejsersnit inden terminsperioden starter refunderes halvdelen af beløbet. Fra terminsperioden er startet refunderes samme beløb, hvis jeg er syg eller af anden akut årsag er forhindret. Hvis I aflyser aftalen i terminsperioden grundet problemstillinger af akut karakter refunderes 10.000kr.

Forløbet er individuelt og kan se forskelligt ud alt efter behov. Vi planlægger jeres forløb sammen. Det forventes at far, medmor eller en eventuel anden partner deltager til mindst tre sessioner fødselsforberedelse.

Eksempel på forløb:

3 x 1 times Graviditetkonsultationer, 4 x 2 timers Fødselsforberedelse, 1 x 3 timers Amme og Babyforberedelseswebinar, 1 x 2 timers Fødselsmodning, Fri Telefonrådgivning i terminsperioden, Fuldt Fødselsforløb og 2 x 2 timers Efterfødselsbesøg med amning, babytrivsel og efterfødselssamtale.

 

40.000dkk

 

Book nu

 

Latensfase hjemmebesøg

Jordemoder hjemmebesøg i fødslens opstart.

Heidi kommer på hjemmebesøg og hjælper jer med at blive venner med veerne og finde tryghed i tiden hjemme.

Jordemoderfaglige vurdering af fødslens trivsel gennem hjertelyd, fremgang og smerteoplevelse. Samt vurdering af hvornår I skal på fødegangen.

Instruktion i smertelindrende tiltag

 • Vejrtrækning
 • Steriltvandspapler
 • Meyermetoden
 • Rebozo
 • Der kan undersøges indvendigt

2.500dkk

Kørselstillæg ved hjemmebesøg udenfor København.

 

Book nu

 

Mestring

 

Fødslen er som bekendt inddelt i forskellige faser, og Meyermetoden kan bruges forskelligt i løbet af faserne. 

I Latensfasen kan Meyermetoden anvendes som groundende afspænding, der fremmer den fødendes evne til at mestre latensfasens små hyppige veer. Disse veer kan virke mere smertefulde, fordi kvinden endnu ikke har så mange lindrende fødselshormoner (oxytocin og endorfin), og fordi tankerne myldrer frem og kan skabe stress. Meyermetoden virker ved at hjælpe kvinden ind i en mere underbevidst tilstand, hvor hjernen ikke fokuserer på og forstærker smerteoplevelsen. Teknikken kan slå en ”falsk” høj smerteoplevelse ned, give bedre oplevelse af pauser imellem veer og skabe mere mental ro.

I den aktive fase kan teknikken eller dele af teknikken anvendes som decideret smertelindring i perioder eller som understøttelse af eksisterende god vemestring. Teknikken kan bruges både stående, siddende, i sideleje, på ryggen og i badekar, og man kan også bruge enkelte dele af teknikken til at fokusere på bestemte belastede punkter hos den fødende. Derudover er Meyermetodens mentale lag effektiv hele vejen til fødslens afslutning.

Meyermetodens grounding hjælper kvinden til at afkorte veer og få bedre pauser, og giver følelsen af kontrol over de tiltagende veer. Sammen med Meyermetodens fokuserede vejrtækningsteknik afledes både krop og hjerne til at holde fokus på vemestring fremfor smerte.

I pressefasen er Meyermetodens Glabellatryk effektivt til smertelindrende fokus. Fokusvejrtrækning med nulstilling er med til, at kvinden giver godt slip i bækkenbundens muskulatur, som giver bedre samarbejde med både afspænding og Meyermetodens presseteknik.

 

"TAG FØLELSEN HJEM, SÅ KOMMER FØDSLEN MED"

"Jo mere man kan se på dig, at du har ondt, jo mere ondt får du"

"Alt hvad der kan ignoreres, skal ignoreres"

"Kvinden skal kunne give slip på den ydre kontrol for at opnå indre kontrol"

"Fødslen er en energi, der skal i synergi"