Fødsel

At sætte liv i verden er for de fleste af os en af tilværelsens ultimative oplevelser. Derfor har mange af os også urealistiske forventninger om den “perfekte” fødsel. Med Meyermetodens teknikker lærer I at arbejde med fødslen og med at få ejerskab over forløbet. For dem, der gerne vil have ekstra opbakning under den store oplevelse, kan jeg være med ved fødslen. Hvis oplevelsen på egen hånd viste sig at være en tand for overvældende, taler jeg gerne forløbet igennem med jer efterfølgende, så vi sammen kan få bearbejdet fødslen og skabe et godt udgangspunkt for babys ankomst til verden.

Fødsel sb., fødslen, fødsler, fødslerne;
“At bringe til verden”

Find den hjælp I har brug for under fødslen

Mit motto er, at jeg kan fødselsforberede jer, så I ikke behøver føde med mig, men når det så er sagt -så elsker jeg at have en finger med i spillet og få lov at følge jer til dørs.

KONSULTATIONER

Latensfase hjemmebesøg

Jordemoder hjemmebesøg i fødslens opstart.

Heidi kommer på hjemmebesøg og hjælper jer med at blive venner med veerne og finde tryghed i tiden hjemme.

Jordemoderfaglige vurdering af fødslens trivsel gennem hjertelyd, fremgang og smerteoplevelse. Samt vurdering af hvornår I skal på fødegangen.

Instruktion i smertelindrende tiltag

 • Vejrtrækning
 • Steriltvandspapler
 • Meyermetoden
 • Rebozo
 • Der kan undersøges indvendigt

2.000dkk

Kørselstillæg ved hjemmebesøg udenfor København.

 

Book nu

 

Fødselsmodning

Meyermetodens tilgang til fødselsmodning har fokus på balancering af hormonel, psykisk eller fysisk modstand i fødekroppen, samt parrets fælles parathed til den kommende fødselsudfordring og livet efter med en lille ny.

Fødselsforberedende samtale:

 • Introduktion til Meyermetoden
 • Afspænding ved Meyermetoden
 • Work (that baby) out Session
 • Spinning babies
 • Rebozo-massage
 • Tilbud om modningsakupunktur
 • Eventuel hindeløsning. OBS Hindeløsning tilbydes først efter termin. Ønsker du blot hindeløsning kan du booke den som en 45 min jordemoderkonsultation.

 

2 timer

1.700dkk

 

Sessionen foregår på Meyerklinikken eller hjemme mod tillæg som bookes i tillægsydelse

 

Book nu

 

FORLØB

Fuldt forløb - standby

 

Forløb med jordemoder Heidi på stand by aftale, hvor I får hele pakken til en lavere pris, da Heidi ikke rydder kalenderen i hele jeres terminsperiode.

Dette indebærer en risiko for, at Heidi ikke kan deltage ved selve fødslen, hvorved I så får halvdelen af pakkens pris refunderet, men stadig får glæde af hele omsorgsfoløbet og den tætte kontakt i termins perioden og efter fødslen.

Inkl 5 x1 times Graviditetkonsultationer, 3 x 2 timers Fødselsforberedelse, 1 x 3 timers Amme og Babyforberedelse, 1 x 2 timers Fødselsmodning, Fri Telefonrådgivning i terminsperioden, Fuldt Fødselsforløb og 2 x 2 timers Efterfødselsbesøg med amning, babytrivsel og efterfødselssamtale.

 

Pris 25.000 kr for hele pakken (normal pris for bekræftet forløb 35.000 kr) 12.500 kr refunderes, hvis Heidi er forhindret i at deltage ved selve fødslen.

 

25.000dkk

 

Book nu

 

Fuldt forløb - bekræftet

 

Jeg booker min kalender tre uger før og to uger efter din termin og er til rådighed for hele jeres fødsel.
Inkl 5 x1 times Graviditetkonsultationer, 3 x 2 timers Fødselsforberedelse, 1 x 3T Amme og Babyforberedelse, 1 x 2 timers Fødselsmodning, Fri Telefonrådgivning i terminsperioden, Fuldt Fødselsforløb og 2 x 2 timers Efterfødselsbesøg med amning, babytrivsel og efterfødselssamtale.

 

35.000dkk

 

Book nu

 

Mestring

 

Fødslen er som bekendt inddelt i forskellige faser, og Meyermetoden kan bruges forskelligt i løbet af faserne. 

I Latensfasen kan Meyermetoden anvendes som groundende afspænding, der fremmer den fødendes evne til at mestre latensfasens små hyppige veer. Disse veer kan virke mere smertefulde, fordi kvinden endnu ikke har så mange lindrende fødselshormoner (oxytocin og endorfin), og fordi tankerne myldrer frem og kan skabe stress. Meyermetoden virker ved at hjælpe kvinden ind i en mere underbevidst tilstand, hvor hjernen ikke fokuserer på og forstærker smerteoplevelsen. Teknikken kan slå en ”falsk” høj smerteoplevelse ned, give bedre oplevelse af pauser imellem veer og skabe mere mental ro.

I den aktive fase kan teknikken eller dele af teknikken anvendes som decideret smertelindring i perioder eller som understøttelse af eksisterende god vemestring. Teknikken kan bruges både stående, siddende, i sideleje, på ryggen og i badekar, og man kan også bruge enkelte dele af teknikken til at fokusere på bestemte belastede punkter hos den fødende. Derudover er Meyermetodens mentale lag effektiv hele vejen til fødslens afslutning.

Meyermetodens grounding hjælper kvinden til at afkorte veer og få bedre pauser, og giver følelsen af kontrol over de tiltagende veer. Sammen med Meyermetodens fokuserede vejrtækningsteknik afledes både krop og hjerne til at holde fokus på vemestring fremfor smerte.

I pressefasen er Meyermetodens Glabellatryk effektivt til smertelindrende fokus. Fokusvejrtrækning med nulstilling er med til, at kvinden giver godt slip i bækkenbundens muskulatur, som giver bedre samarbejde med både afspænding og Meyermetodens presseteknik.

 

"TAG FØLELSEN HJEM, SÅ KOMMER FØDSLEN MED"

"Jo mere man kan se på dig, at du har ondt, jo mere ondt får du"

"Alt hvad der kan ignoreres, skal ignoreres"

"Kvinden skal kunne give slip på den ydre kontrol for at opnå indre kontrol"

"Fødslen er en energi, der skal i synergi"