Hvorfor fødselsforberedelse er hver en (øremærket) krone værd.

Graviditet

FullSizeRender

Klart der er nogle, der føder godt uden at forberede sig, men generelt er fødselsforberedelse en medvirkende faktor til bedre fødsler. Det vil enhver jordemoder kunne bekræfte og hvis I har læst med her på bloggen kender I allerede min holdning til fødselsforberedelsens positive indflydelse på fødsler.

Der vil altid være nogle fødende, der kommer lidt lettere til endestation baby end andre. Nogle hvor fødslen bare går igang og fortsætter derudaf, indtil baby ligger trygt og godt i mors arme og “alt” den fødende skal gøre, er at hænge fast, imens fødekroppen gør hvad den er designet til. Alt sammen indenfor en overskuelig tids og smerteramme som hurtigt er glemt igen, fordi tingene gik som de skulle.

Og så er der de fødsler, hvor det ikke bare går så “nemt”. Hvor veerne driller. Hvor baby ikke samarbejder. Hvor fødekroppen ikke giver slip og baby skal lokkes ud med hiv og slæb og et langt sejt træk for kvinden, der må se sine ressourcer slippe op og hendes mod og vilje komme til kort. Hvor baby måske er påvirket og det hele ikke bare kan klares med en kvindes velvilje, gåpåmod og tiltro til egen smertetærskel. For en fødsel kan bide sig rigtig godt og grundigt fast, år den ikke flyder frit.

Lad mig slå fast. Det er ikke svært at føde, år det hele går som det skal. Det kan de fleste klare uden den store forberedelse.

Desværre er det bare ikke altid, at dem der ikke forbereder sig får den slags fødsler.

Snarere tværtimod.

Manglende fødselsforberedelse kan være medvirkende til, at kvinden lettere mister grebet om sig selv og modarbejder den frie fødsel. Hvis alt er nyt og overraskende har kvinden måske sværere ved at give sig hen til fødearbejdet, idet hun underbevidst vil alarmeres ved alle kroppens signaler og være mere påvirkelig overfor ydre faktorer, som hospitalsstuen og personalet på fødegangen, samt al den information hun vil have brug for for at forstå sin situation.

Hvis hun konstant mangler redskaber og viden om, det der sker eller skal ske, vil hendes fokus holde hendes bevidsthedstilstand “oppe”, hvor det, for fødslen, ville være mere fordelagtigt, at hun kunne give slip og lade sig føre hen i en trancelignende tilstand. En tilstand, hvor kroppens signaler ikke får lov at komme igennem hendes bevidstheds filter og dermed ikke påvirker hende så meget, hverken med smerte eller modstand til følge, men derimod med bedre afspænding og smertelindring som resultat.

Hvis hun ikke har mentalt forberedt sig på fødslens udfordring og på at give slip, vil hun nemt kunne komme til at holde fast på sig selv ved at spænde op i de indre muskler og dermed forlænge eller komplicere fødslens fremgang. Og hvis hendes partner heller ikke forstår fødslens fremgang og udtryk, vil han også kunne have en negativ indflydelse på fødslens fremgang, både inddirekte og direkte.

Hvis parret ikke har modtaget fødselsforberedelse, der har afhjulpet evt. angst og givet dem tryghed og tillid til kvindens krop, barnet og omgivelserne omkring fødslen, vil kvinden ikke have de samme ressourcer til

  1.  at forebygge en kompliceret fødsel ved at samarbejde med sin fødekrop
  2. at komme godt igennem en kompliceret fødsel

Det vil sige at fødselsforberedelse er både forebyggende og behandlende.

Forebyggende, fordi det optimerer chancen for en bedre fødsel uden modstand og behandlende, fordi kvindens forståelse og mestringsmekanismer ved en kompliceret fødsel er afgørende for hendes oplevelse af fødslen og dermed hendes evne til at samarbejde og acceptere fødslens vej. Læs mit indlæg om Den Gode Fødsels trivsel her.

 

I dag tilbyder det offentlige ikke fødselsforberedelse til 2. gangsfødende kvinder i Danmark. 

Der tilbydes informationsmøder og mindre fødselsforberedelsesprogrammer til førstegangsfødende.

Information er IKKE det samme som fødselsforberedelse. Punktum

Jordemødrene, landet over, oplever derfor oftere, at kvinder (parrene) kommer uforberedte til deres fødsler. At kvinder overrumples af deres fødsler. At fødslerne kompliceres og bliver unødvendigt værre i deres smerteudtryk. At parrene traumatiseres af deres fødsler.

Det er ikke godt nok Danmark!

Link til Underskriftindsamling for øremærkede midler til fødegangen.

 

Jeg er selv jordemoder. var 3. gangs fødende og sågar udvikler af mit eget fødselsforberedelsesprogram og smertelindringsmetode, MEN jeg modtog alligevel fødselsforberedelse fra ikke mindre end 2 forskellige private programmer for at forberede mig bedst muligt til min 3 fødsel.

En fantastisk fødsel som du kan læse om her.

Det gjorde jeg fordi..

Fødselsforberedelse hjælper dig til at connecte med dit kommende barn og din kommende fødsel. Det indstiller din underbevidstheds parathed overfor den kommende udfordring. Din bevidste tilgang til din fødsel styrkes og fremmer fødslens naturlige spontane fremgang. Din parathed vil have positiv indflydelse på, at du rent faktisk selv går i fødsel. Din afspænding og vejrtrækning vil give din fødsel mindst modstand og dermed afkorte dit fødselsforløb og bedre din smerteoplevelse.

Du vil opleve en større indbyrdes forståelse og samarbejde med din partner og din jordemoder.

-Ja sågar dit barn!

 

Al fødselsforberedelse tæller.

Så længe det styrker dig/ jer og klæder jer på.

Om det så er, at I selv læser jer igennem bøger (sammen), ser youtube videoer med Gode fødsler, læser blogs, eller andet online materiale om Gode fødsler eller booker jer ind på et af de mange private tilbud -så vil din jordemoder værdsætte og imødekomme, at du har forberedt dig og har gjort dig tanker om ønsker og forventninger OG det vil du også, når først det hele sætter igang.

 

Læs også

Hvorfor jeg får et lille alarmklokke-ring år 1.gangs fødende føler sig uforberedt men klar til fødsel..

De dårlige historier sætter spor

Fødselsangst  og Angst spænding smerte

 

 

FØLG MIG PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM & BLOGLOVIN’

The post Hvorfor fødselsforberedelse er hver en (øremærket) krone værd. appeared first on MEYERMOR.