a1-886A7053(1920x1280)

 

Fødselslæger går samlet i protest mod fødeklinikker er overskriften på dagens artikel i Ugeskriftet.dk. Og artiklen omhandler Fødselslægers reaktion og direkte advarsler imod Sophie Hæstorp Andersen forslag om at opføre jordemoderledede klinikker på Amager og Hvidovre -for at løse det stigende fødselstryk på Region H.

Sophie Hæstorf har lyttet med rundt jordemoderbordet..

Hun har hørt om sikkerheden og fordelene og forstået efterspørgslen fra både jordemødre og fødende om at få “lov” og mulighed for at føde i rolige og trygge omgivelser med en kendt jordemoder, som det er muligt i klinik og hjemme-regi. Region Sjælland har allerede åbnet for muligheden, men Region H halter efter.

Det er vores ret frit at vælge fødested, men lige nu er det kun muligt at vælge imellem hospital og hjemmet i Region H.

Og sådan ønsker lægerne i samlet flok, at det skal fortsætte. Derfor bringer de nogle essentielle parametre i spil, nemlig Frygt og Ligestilling.

FRYGT 

“Det er et tilbageskridt for sikkerheden for mor og barn, år man ønsker klinikker uden mulighed for tilkald af hjælp fra fødselslæge, børnelæge og narkoselæge…. ”Fødsel af et skadet eller i værste fald dødt barn er den værste katastrofe, der kan overgå en familie. Dette sker hyppigt i de områder af verden, hvor der ikke er en velorganiseret og ær fødselshjælp.

LIGESTILLING

“at nyoprettede fødeklinikker vil dræne fødeafdelingerne for ressourcer og personale….de syge fødende/gravide bliver taberne, hvis bemandingen forringes yderligere.”

Det er klart at ovenstående argumenter vil spille på folks følelser og også være medvirkende til at generere folkelig opbakning til at begrave Sophie Hæstorp Andersen´s gode ideer. Hvordan skal man vide bedre, år det er en autoritet, som hele den samlede Obstetriske lægestand, der har talt? (Læs brevet fra DSOG her)

Men som jordemoder må man undres…

Hvilke områder af verden bruges som sammenligningsgrundlag?

Er et hospital og en fødegang i ær køreafstand fra klinikken ikke at betegne som velorganiseret og ær fødselshjælp?

Ved læger ikke, at sikkerheden ved hjemme (og klinik) fødsler er beviseligt mindst lige stor, og endda større jo mindre fødestedet er, (Birth Place Study)

Ved læger ikke, at risikoen for, at man får brug for fødselslæge, børnelæge og narkoselæge øges af den simple grund, at man ER på et hospital?

Ved læger ikke, at fødsler forløber hurtigere og mindre kompliceret i hjemmet/klinikken. Der er færre indgreb. Pressefasen glider nemmere og moderkagen fødes lettere? (Better Births Study)

Ved læger ikke, at der er mindre blødningsrisiko, færre bristninger og bedre tilstand hos mor og barn lige efter fødslen, men også bedre ammeforløb og tilknytning ved klinik og hjemmefødsel?

Ved læger ikke noget om tegn på, hvornår den sunde fødsel, bliver sygelig? Og hvor længe før det oftest viser sig?

Ved læger ikke, at selv ved en overflyttelses procent på 25 har du stadig 75% der føder ukompliceret og BILLIGT i klinik-regi.

Ved læger ikke at det er ressourcetungt at bruge en special- afdeling, designet til syge, til raske fødsler? At der kan findes ressourcer til de syge og komplicerede fødsler ved at få de raske fødsler ud på mindre klinikker og ud i hjemmet?

Ved læger ikke, at jordemødre flygter fra fødegangene på hospitalerne, fordi de er kernefagligt udbrændte af manglende kvalitet i det arbejde de udfører ?

Ved læger ikke at opførslen af klinikker og aflastningen på fødegangene vil skabe bedre arbejdsforhold for de jordemødre, der ønsker at arbejde på hospitaler, som brænder for det komplicerede. SÅ de måske holder længere end de for nuværende 4-6 år i gennemsnit?

At opførelsen af klinikker vil være win win, holde folk i faget, få de gamle tilbage og nye til?

at.. at…a t..

Hvis lægerne virkelig ikke ved alt det, så vil jeg kraftigt opfordre til at de inviterer jordemødre til faglig sparring æste gang de lader deres frygt styre over deres fornuft. Eller blot læse forskningen.. -Det tager ikke mere end et par klik at å frem til den relevante evidens, der burde danne grundlag for anbefalinger vedrørende Fødselshjælpen.

Anbefalinger, som jordemødre ønsker, centreret omkring kvindernes interesser frem for DSOG´s egne.

Elselijn Kingmas forklarer det etiske dilemma tydeligt i denne talk fra HRIC konferencen i Haag i 2012.

Frit oversat: Hvis vi kun har fokus på dødelighed i kvaliteten af vores fødselshjælp frem for sygelighed, så diskuterer vi marginale justeringer i dødelighedsrater fra 0,1 til 0,4, men vi mister fokus på det faktum, at hjemmefødsler er ikke bare lidt, men massivt sikrere for mødrene. Når vi skal redde det sjældne 1 barn forårsager vi massiv skade på mødre. Og samfundet har et ansvar for at værdisætte alle borgere lige. Og fra det synspunkt er det ikke en selvfølge, at vi skal have fokus på perinatal dødelighed frem for sygelighed.

 

DEL – og lad jordemødrenes undren dundre!

                                                                             XXx fra Meyermor <3

 

En stork og dens redde…

Det er ikke første gang jeg taler fødselshjælpens sag her på bloggen

Forskellen på jordemoderomsorg der er sparet og tjent.

Min arbejdsglæde sidder i venteværelset… og min lønseddel griner af mit slid.. hvor tror du jeg er om 5 år?

Den gode fødsel bløder, de gravide er gidslerne

Så gik Morten også…

OPRÅB! Er din jordemoder FIT FOR FIGHT???

Kender du din fødsels-ret?

Eller fortæller om Hjemmefødsler <3

Hvorfor jeg valgte at føde hjemme.. om ikke at turde føde på hospital.

Hvorfor Kate smiler.. om forberedelse og hjemmefødsel.

Jeg er mere nervøs for at være på direkte i TV2 News end for at føde hjemme

 

 

 

FØLG MIG PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM & BLOGLOVIN’

The post Vores fødselsret er til forhandling på et konstrueret argument. appeared first on MEYERMOR.