Meyermetoden er en vemestrings- og smertelindringsteknik, som bygger på forståelse for psykens indflydelse på smerteoplevelsen. Fokus og afledning kan forvirre hjernens opfattelse af smertesignaler og samtidig kan en fysisk bodyscan fremmer kvindens mulighed for at få kontrol over sin afspænding og dermed mindske den modstand, der giver smerte i fødslen.

læs mere om hvordan metoden opstod her

Metoden er en konkret afspændingsteknik, som udføres af partneren under veerne. Teknikken er både smertelindrende og fødselsfremmende ved, at der opnås total afspænding og kontrol over både krop og psyke, som igen mindsker fødselsmodstand og fremmer smertelindrende hormoner.

Teknikken bygger på at forvirre hjernens smerteopfattelse

Selve teknikken er en serie af dybe tryk, som udføres i en diagonal serie ned over den fødendes krop sammen med en verbal guiding, der leder den fødende ned i en dyb mestring af veerne.

Fysisk og mental kontrol over smerteoplevelse

Trykkene virker både som fokuspunkter og smerteafledende ved hjælp af Gate Control teori, som fungerer ved, at man stimulerer de brede nervefibre til at blokere smertesignaler fra de smalle nervefibre.

Samtidig guides kvinden til mental kontrol ved hjælp af vejrtrækning, visualisering og mobilisering af centralnervesystemet, som fungerer som termostat for kroppens udskilles af hormoner og afspænding.

Den fødendes smerte i partnerens hænder

Metoden udføres af den fødendes partner, som derved får en central aktiv rolle og en direkte indflydelse på smerteoplevelse og dermed selve fødselsoplevelsen.

For partneren er teknikken med til at engagere ham fysisk i fødslen, hvilket øger hans tilfredshed med sin egen rolle, men det kan også have en positiv indflydelse på hans tilknytning til barnet og hans trivsel efter fødslen.

Den nyeste smerteteori i et fødsels aspekt

Selve teknikken bygger på en fødselforståelse, som tager udgangspunk i den nyeste smerteteori, -den Bio-Psyko-Sociale smertemodel. Her ser man smerte tredimensionelt ud fra hjernens fortolkning af kroppens signaler sat i relation til psyken og det miljø smerten optræder i.

Når man forstår smerteoplevelsen ud fra disse parametre kan man sætte ind med værktøjer som hjælper hjernen til at analysere kroppens signaler mere positivt og dermed undgå et falsk høj smerteniveau.

Metoden er nem at lære og har effekt i sin simple form.

Metoden kan i princippet ikke gøres forkert – bare mindre godt -alt efter hvordan den er lært og øvet.

Metoden har effekt direkte i fødslen ved blot få demonstrationer af teknikkens udførsel, men kan også med fordel indøves i graviditeten, hvorved en betinget refleks kan opnås. Det vil sige, at afspændingen indøves, så kvinden kan gå i totalt afslappet tilstand ved blot et enkel af trykkene i sig selv og sjældnere får brug for hele teknikken.

Forståelse for smerteteori og smertepsykologi og selve flowet i teknikken og dybden i trykkene forstærker effekten mærkbart, men principperne i teknikken i sig selv, kan lede til væsentlig forbedring af samarbejdet med fødslen også uden direkte undervisning.

Den kan læres ved at læse bogen om Meyermetoden – den naturlige epidural eller ved undervisning i selve teknikken og/eller fødselsforberedelsen bag.

Meyermetoden til forskellige faser i fødslen

Metoden kan bruges i alle faser i fødslen i sin helhed eller i dele. Både som velvære, smertelindring og fødselsfremmende tiltag ved manglende fremgang og i forbindelse med andre teknikker som rebozo, steriltvandspapler, badekar eller Sidelying release. Også efter fødslen til at fremme kvinden velbehag og hjælpe hende til at “lande” efter kraftanstrengelsen, så hun ikke ryster i hele kroppen, hurtigere udskiller moderkagen og bliver klar til kontakt med barnet.

Meyermetoden som jordemoderens værktøj

Meyermetoden er et konkret værktøj for jordemoderen, som hun kan tilbyde som afspænding til kvinden, og nemt overlevere til manden, hvis det har den ønskede smertelindrende effekt. Metoden er en konkretisering af psykoprofylakse – den følte jordemoderviden- som ellers kan være svært at instruere partneren i. Men med denne simple teknik får både fødende og partneren en genvej til forståelse af vejrtrækningens og afspændingens indflydelse på smerteoplevelse og jordemoderen vil kunne fremme parrets fødselsoplevelse og dermed familiedannelsens grundlag ved at lade partneren få den centrale fødselshjælpende rolle.

Du kan læse mere om Meyermetoden her www.meyermetoden.dk

FØLG MIG PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM & BLOGLOVIN’

The post Meyermetoden – en fødselsteknik baseret på psykisk og fysisk kontrol af smerteoplevelsen. appeared first on MEYERMOR.